Kulturnyheterna

5:00 min
Israels ambassadör kräver att filmen "Även de döda har ett namn" stoppas för visning i Göteborgs skolor, den tjänstgjorde som en orkester under stumfilmsepoken och nu invigs avdammade Skandiaorgeln