Vetenskapen bakom klimatförhandlingarna

20 min
I december ska världens ledare försöka enas om åtgärder mot klimatförändringen. Den vetenskap som ligger till grund för deras diskussioner återfinns i tre rapporter från FN:s klimatpanel.

FN:s klimatpanel la hösten 2013 och våren 2014 fram tre klimatrapporter om vetenskapen bakom klimatfrågan. De sammanfattar den vetenskapliga grund som klimatförhandlarna har att utgå ifrån. Vetandets värld idag påminner om vad som står i de tre rapporterna.

Här nedan finner du länkar till alla de tre program som vi klippt ur till dagens sändning:

Effekter lyfts i ny rapport : Det här programmet sände vi våren 2014 för att påminna om vad som sagts tidigare, inte minst i klimatrapport nr 1 som kom hösten 2013, och  som sammanfattade den vetenskapliga grunden för klimatfrågan.

Forskarna om nya klimatrapporten: Det här programmet sände vi precis när klimatrapport nummer 2 kom våren 2014. Rapporten handlar om effekter av klimatförändringen. Det gör programmet också, men det är inte precis ett referat av rapporten. Det är en direktsändning med gäster.

Rapport från klimatmötet i Berlin: I april 2014 kom klimatrapport 3, som handlade om åtgärder mot klimatförändringen. Camilla Widebeck var i Berlin där den lades fram, och gjorde det här reportaget som sändes precis efter mötet. Det är en rapport från mötesförhandlingarnas våndor och samtal med några olika forskare om några lovande sätt att hejda klimatförändringen.