Du är större än mitt hjärta

Här finns inget ljud
Om tro och vetenskap med Sara Blom och Bengt Inghammar i Askims kyrka.

En temagudstjänst om tro och vetenskap sänds på allhelgonadagen från Askims kyrka i Göteborg, med rubrik hämtad från en svensk psalm, Du är större än mitt hjärta.

I gudstjänsten medverkar två präster med betraktelser som slår bryggor mellan tro och vetenskap, begrepp som annars ofta används som motsatspar.

Den ena prästen är Sara Blom, stiftsadjunkt i Göteborg och aktiv i projektet Cusanus, ett nytt dialogforum för relationen mellan naturvetenskap och religion.

Den andre är pensionerade prosten Bengt Inghammar.

Förutom psalmsång hörs musik av Brahms och Ellington.

Musik

Intermezzo i A-dur – Johannes Brahms                     
Sv. psalm 256 Var inte rädd
Sv. psalm 27 Du är större än mitt hjärta
Is God a three letter-word for love – Duke Ellington     
Sv. psalm 797 Var inte rädd för mörkret (solosång)                             
Heaven my dream – Duke Ellington                             
Intermezzo i Ess-dur – Johannes Brahms                     
Sv. psalm 711 Jag tror på en gud en enda
Sv. psalm 23 Tack Gode Gud för allt som finns                                  
Improvisation över sv. psalm 23 – Peter Johansson

Medverkande

Sångsolist i de båda Ellingtonsångerna är Christina Franzén och i "Var inte rädd för mörkret" Amber Severn.
På orgel och piano hörs församlingens organist Peter Johanson.
För textläsning och bön svarar Maria Stripple och Peter Carlsson.

Texter

Job 38:18-20
Johannesevangeliet 1:1-4
1 Johannesbrevet 3:18-20 

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.03
  Johannes Brahms - Intermezzo i A-dur
  Peter Johanson
 • 11.06
  Församlingssång - Sv Ps 256, Var Inte Rädd Sv Psalm 256 Var Inte Rädd
  Kompositör: Moberg L
 • 11.12
  Församlingssång - Du Är Större Än Mitt Hjärta
  Kompositör: Forsberg, Roland
 • 11.20
  Christina Franzén, Peter Johanson - Is God A Three Letter Word For Love
  Kompositör: Duke Ellington
 • 11.31
  Amber Severn, Peter Johanson - Var Inte Rädd För Mörkret
  Kompositör: Rehnqvist, Karin
 • 11.38
  Christina Franzén, Peter Johanson - Heaven
  Kompositör: Ellington, Duke
 • 11.47
  Johannes Brahms - Intermezzo i Ess-dur
  Peter Johanson
 • 11.49
  Församling - Jag Tror På En Gud, En Enda
  Kompositör: T Boström
 • 11.53
  Församlingen - Ps 23, Tack Gode Gud För Allt Som Finns
  Kompositör: Köln 1623
 • 11.57
  Peter Johanson - Improvisation över Ps 23 Tack Gode Gud För Allt Som Finns
  Kompositör: Köln 1623