Alfred Grünfeld sp Schubert: Impromptu Ass-dur D 935:2

5:55 min
Redan som fyraåring fick den österrikiske pinisten, kompositören och musikpedagogen Alfred Grünfeld musikundervisning.

Han studerade sedan vid Pragkonservatoriet och i Berlin. 1873 flyttade Alfred Grünfeld till Wien där han blev utnämnd till ”kammarvirtuos” och blev professor vid Nya Wienkonservatoriet. Från 1883 turnérade han Frankrike, Ryssland och Rumänien och från 1892 i Amerika. Särskilt känd är Grünfeld för sina konsertparafraser av Straussvalser. Johann Strauss tillägnade Grünfeld sin vals Frühlingsstimmen. Mer information på sverigesradio.se/p2