Stamcellerna som lagar våra organ

20 min
Många forskare inom regenerativ medicin drömmer om att vi ska kunna lösa bristen på organ genom att odla dem i stället. Men stamcellsterapier kan ha större potential att nå ut till patienterna.

Vi lever allt längre, mycket tack vare medicinska framsteg inom vården. Men vår ökade livslängd innebär också att våra lungor, njurar och hjärnor sviker oss. På Biomedicinskt centrum vid Lunds universitet pågår ett arbete med att förstå hur olika celler kan hjälpa till att reparera organ och skadad vävnad.

Nu får lärosätet extra skjuts för forskningen inom regenerativ medicin. Närmare bestämt en halv miljard kronor som ska användas till att bygga upp ett nytt forskningscentrum.

Gunilla Westergren-Thorsson, professor och forskargruppsledare inom lungbiologi vid Lunds universitet, arbetar med att försöka bygga en mänsklig lunga. Vid sidan av det undersöker hon om det går att använda lungans potential till självläkning för framtida cellterapier. Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, är redan på god väg att utveckla en stamcellsterapi för att behandla personer med Parkinsons sjukdom.

I programmet medverkar även Oskar Johansson, doktorand i lungbiologi vid Lunds universitet.