Bostadsdebatt, begravningsmusik och vad händer efter turkiska valet

41 min
Hur kommer Turkiets relation till EU att förändras? Vad säger Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna om bostadsmarknaden? Och så testar vi begravningsmusik.

Louise Epstein undrar över vad som väntar Turkiet nu? Hur kommer president Erdogan och AK-partiets stärkta maktposition att påverka relationen till EU och situationen i Mellanöstern? Halil Karaveli, forskare vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik kommenterar läget. 

Och så fortsätter vår satsning på bostadspolitik. Louise Epstein vill ha fler kreativa lösningar. Idag får vi besök av Marie Linder från Hyresgästföreningen och Reinhold Lennebo från Fastighetsägarna. De har med sig rekvisita som symboliserar nytänkande på bostadsfronten.

Och så ska Thomas och Louise testa begravningsmusik. Sorgemarscherna har ersatts av mer lättsamma toner. Vilka känslor väcker de vanligaste styckena hos oss?

Vilken musik vill du ska spelas på din begravning?

Så här svarade våra lyssnare på vår Facebooksida:

Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Ülkü Holago