Håkan Sandvik

4:02 min
Hur kan välviljan förvandlas till en politisk kraft?

Håkan Sandvik är samordnare för flykting- och integrationsfrågor i Södertälje församling. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980 och är intresserad av religionsmöten i vardagen.