Oro - det moderna livets bakgrundston

44 min
Att oroa sig, menar somliga, har blivit ett sinnestillstånd typiskt för vår tid. Med oändlig valfrihet, utan Gud och med fullt ansvar för våra egna handlingar har oron blivit det moderna livets bakgrundston. Men hur uttrycks oron i litteraturen, konsten och musiken? Och vad kan lindra vår tids malande oro? OBS Magasin om orons kulturhistoria.