Ljuset inom oss

Här finns inget ljud
Katarina Josephsson presenterar de kända sångerna och psalmerna. Ofta berättas om sångers ursprung och om en textförfattares liv. En andlig sångskatt att hämta kraft i.

Höstballader, med Choralerna och Carola hörs i programmet idag. Och Triple & Touch sjunger en sång om att hålla ljuset levande inom oss.

En anonym lyssnare skrev: " Det lilla ljus jag har, den vill jag spela för alla människor - för att man ibland glömmer bort sig i vardagen och inte ser det lilla ljuset som spirar och gnistrar i var och en av oss". Så den spelar vi med Triple & Touch och Tomas von Brömssen!

I övrigt hörs Göran Stenlund, Carola Häggkvist och en vacker version av en spiritual, Swing Low, med S:t Jacobs Kammarkör och sopransaxofonisten Anders Paulsson.