44: “Alice Bah Kuhnke ba: haters gonna hate”

53 min
Borgerliga budgetar - vi listar förslagen som för första gången på 10 år gör att vi kan skilja på allianspartierna.

Ifrån ledarsidorna hörs över det politiska spektrat ett samfälld klagan - Löfven är en osynlig fantasm. Är detta personspecifikt eller ett cykliskt statsministerklag?

Snabbanalys av Ebba Busch Thors tal - kommer kd:s riksting gå med i Nato, homoadoptera och döda DÖ?

Med Fredrik Furtenbach, Annie Reuterskiöld och Henrik Torehammar.