Yrkesförares dåliga sömn en trafikfara

19 min
Dålig sömn och sömnrelaterade sjukdomar är vardag för många yrkesförare. Och trötta yrkesförare kan vara en trafikfara. I ett stort forskningsprojekt har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg undersökt förare inom Göteborgs Spårvägar.

Studien visar att problem med andningsuppehåll i sömnen, så kallad sömnapné, och insomningssvårigheter är vanligt hos yrkesförarna. Och problem med sömnen kan bli allt vanligare.

– Vår biologi är inte anpassad till 24-timmars samhället där man kan göra allting när som helt på dygnet, säger forskningsledare och professor Jan Hedner.

Sömnkliniken på Sahlgrenska deltar också i internationella studier som berör de cirka fyra miljoner yrkeschaufförer som finns inom EU. Forskarna i Europa undersöker kopplingar mellan sömn, hälsa och trafiksäkerhet.

En lastbilschaufför kan till exempel under en enda resa passera sex-sju länder med helt olika lagstiftning vad det gäller arbete och vila.