Kulturnytt

9:00 min
Brist på legitimerade bildlärare i bildsamhället.