Bo Forsberg

3:53 min
För klimatet är de stora politiska besluten viktiga, men det handlar också om mitt eget ansvar.

Bo Forsberg är generalsekreterare för Diakonia. Han har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.