Radiofynd: Gunnar Sträng: Lövsta soptipp var mitt universitet

4:52 min
I 21 år, 1955-1976, var Gunnar Sträng Sveriges finansminister. Han föddes 1906 och växte upp i en arbetarbarack vid Lövsta soptipp norr om Stockholm. Bostadsvillkoren var förfärliga, men menade Sträng, det fanns också fördelar med att växa upp vid en soptipp.