Varför brinner det i Indonesien?

25 min
En miljökatastrof pågår just nu i Indonesien där 2 miljoner hektar skog och torvmark står i brand. Över en halv miljon människor har fått problem med andningen på grund av den smutsiga röken som sprider sig över ett stort område. 

Växthusgaserna som frigjorts vid bränderna har på bara några veckor överskridit Tysklands årliga utsläpp. Vad är det egentligen som orsakar eldsvådorna och vad man kan göra åt dem? Och så berättar vi om forskningsprojektet som vill minska risken för liknande bränder i framtiden och på samma gång återställa naturen genom att plantera in träd i områden som brunnit.

– Med lite hjälp på traven kan skogsområden återfå sitt utseende och sin artrikedom betydligt snabbare än utan sådana insatser, säger Ulrik Ilstedt, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, som koordinerar projektet.

Klotet berättar också om att amerikanska politiker sagt nej till den oljeledning som länge planerats från Kanada genom USA. En pipeline som skulle transportera olja ifrån den kanadensiska tjärsandsoljandsutvinningen till den mexikanska golfen.

Programledare Marie-Louise Kristola.