Moderna blöjor utmaning för skogsindustrin

20 min
Enorma resurser läggs ner på att utveckla blöjor, men särskilt miljövänliga är de inte. De skulle kunna bli biogas i stället för att brännas, men det verkar svårt att hitta förnyelsebara alternativ.

Allt fler människor på jorden får behov av blöjor och inkontinensskydd. Det finns allt fler små barn med föräldrar som råd att köpa blöjor, och en växande åldrande befolkning som inte kan kontrollera kroppsutsöndringarna.

Efterfrågan på andra hygienprodukter ökar också i världen. Med ökat välstånd får allt fler möjlighet att köpa och använda toalettpapper, och fler kvinnor får råd att köpa mensskydd.

Decennierna efter andra världskriget utvecklades blöjor av cellulosa från skogsindustrin, men i dagens avancerade blöjor är bara en mindre del cellulosa från skogen. Det mesta i blöjan kommer från oljeindustrin.

När blöjan är använd ska den slängas i hushållssoporna som går till förbränning. Hade den i stället bestått av bara nedbrytbar skogsråvara kanske den näringsrika blöjan i stället kunnat bli biogas, och resterna kunnat läggas på åkern. Men trots omfattande utvecklingsarbete och forskningsansträngningar verkar det svårt att kostnadseffektivt tillverka dagens avancerade blöjor av bara förnyelsebart material från till exempel skogen.

I programmet medverkar Urban Widlund, före detta utvecklingschef på SCA, Ted Guidotti, utvecklare av hygienprodukter på SCA, Lars Wågberg, professor i fiberteknologi på KTH.