Blicken kan avgöra mänskligt möte

40 min
Att ögonkontakt är viktigt i ett möte mellan två människor har nog de flesta av oss en känsla för, men hur viktigt det är märker Veckomagasinets reporter först när han konsekvent undviker ögonkontakt i ett möte med en ny människa som han dessutom ska intervjua, på temat ögonkontaktens betydelse under samtal.

För Jens Edlund på KTH har just fått anslag till ny forskning på det området. Det är grundforskning, men resultaten kan också användas för att få robotar som kan interagera med människor på ett naturligt sätt.

Än så länge har robotarna inte vett att bete sig som folk, säger Jens Edlund, men vår reporter känner efter mötet att det borde han själv kanske ha kunnat göra.

I veckomagasinet hör vi också om det nya testet för prostatacancer, om Finland som är först i världen med att nu fatta beslut om modell för slutförvaring av kärnavfall, och om hur flugor kan hjälpa oss människor att hitta de eftertraktade tryfflarna.