Våld mot spädbarn

29 min
Kära Barnen-lyssnare! Jag hör på Studio Ett att endast vartannat barn som fått diagnosen fysisk misshandel anmäls till socialtjänsten av vårdpersonalen. Det är resultatet i en ny doktorsavhandling. Svenska Barnläkarföreningen visar att bara var fjärde blivande barnläkare utbildas om våld mot barn. Vi vet också att de minsta barnen, de under 6 år är de mest utsatta. Och brottsstatistiken delar inte upp gruppen 0 till 6-åringar, så hur många som är spädbarn vet vi ingenting om. Jag bestämmer mig för att ta reda på mer om våldet mot de allra minsta, barnen under ett år. I den senaste kartläggningen av attityder till kroppslig bestraffning mot barn anser majoriteten av Sveriges föräldrar att det inte är rätt att ta tag i och ruska om barnet oavsett vad barnet gör. Men mer än var fjärde förälder, 27 % till barn under 1 år anser att det är rimligt att ruska barnet. Shaking babysyndrome är den medicinska termen på de skador som spädbarn kan få när de blir skakade. Idag säger vi skakvåld. Jag läser ett stort antal domslut där föräldrar har blivit dömda för att mamman eller pappan skakat sina spädbarn. Outhärdlig läsning. Du hör några exempel i programmet.

Skador och förövare

Enligt amerikansk och kanadensisk forskning dör 20% av barnen som skakas, som en direkt följd. Av de barn som överlever får mer än 85% livslånga svåra hjärnskador. Endast 7 % klarar sig utan skador. I Sverige har vi ingen motsvarande forskning.

Vilka är förövarna? Vilka föräldrar gör så här? Jag träffar Åsa Landberg, Åsa är psykolog på Rädda Barnen och arbetar med barn som utsatts för våld. Åsa träffar även föräldrar.

Barnskyddsteam

Jag besöker Barnskyddsteamet Mio ett specialistutbildat team som kallas in när sjukhuspersonal misstänker att ett barn blivit utsatt för våld.  Anna-Carin Magnusson och Björn Tingberg är specialistbarnsjuksköterskor. Björn Tingberg doktorerade nyligen på barnmisshandel. Hans forskning visar att personalen måste vara tydligare, ta fler initiativ och visa mer mod om sjukvården ska upptäcka fler barn som utsatts för misshandel.

Mental vaccination

I Södra Storstockholm pågår sen en tid tillbaka ett projekt ”Mental vaccination”. Det är ett försök att ge förebyggande kunskap till alla föräldrar i den här delen av Stockholm om hur farligt det är att skaka barnen. På BB-avdelningen 73 på Södersjukhuset kallar personalen varje kväll till ett informationsmöte för hemgående familjer. jag får vara med på mötet. Anna Danieyko, barnmorska hälsar oss välkomna.

Mötet på BB är andra tillfället av projektet ”Mental vaccination”. Första gången sker på mödravårdscentralen där de väntande föräldrarna informeras om faran med att skaka barnet. Tredje och sista lektionen mot skakvåld får mamman och pappan när personal från barnavårdscentralen gör sitt första hembesök. Tanken är att alla nyblivna föräldrar i Sverige ska vaccineras med den här kunskap så småningom.

Barnmorskorna Anna Danieyko och Ulla Ek-Dahlin tror att det är mindre tabubelagt nu för tiden att prata om att man som förälder till och med kan bli irriterad på mycket små barn. Därför är den här informationen om skakvåldet så viktig.

Vad tänker du som lyssnar? Hur stoppar vi våldet mot de allra minsta barnen? Kommentera programmet här nedan.

vänliga hälsningar

Ylva Mårtens

Tillägg våren 2015
Den pappa som citeras ur ett av domsluten, och som sedan blev dömd till fyra års fängelse, har sedan programmets sänds blivit frikänd. Det bekräftades att den lilla flickan var benskör och förlossningen svår.