Med Emanuel Karlsten

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat Parisdåden, IS och de svenska gränskontrollerna. Programledare: Emanuel Karlsten, producent Victor Friberg.