Annie Dillard och en blick som förmår fälla skogar

14 min
Katarina Wikars har läst den amerikanska författaren Annie Dillard essäsamling Att lära en sten att tala och fascineras av hennes iakttagelser av flytande mangroveträd som skapar sin egen jord, och vad man kan utläsa i en vesslas blick. Kanske är det den här typen av observationer vi behöver allra mest just nu?