Flyktingar ändrar spelregler

20 min
Flyktingströmmen till Sverige gör att tillväxten ökar. På längre sikt är det avgörande om människorna som flyr hit får arbete. Samtidigt finns prognoser om att det upplevda välståndet försämras.

Ann Öberg, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea medverkar i programmet.