Kulturnytt

14 min
Mediechefer i upprop mot EU-direktiv, franska filmen "Made in France"stoppas, recension Allan Petterssons Symfoni nr 13. Programledare Andrea Valderrama.