Den svenska kärleksteorin och oberoendets pris

44 min
Det svenska folkhemsidealet om ett samhälle där individer står fria gentemot varann - där till exempel kvinnor kan stå oberoende av män eller åldringar är oberoende av sina barn - sägs ha präglat Sverige starkt under senare delen av 1900-talet. Men till vilket pris har svensken blivit fri? Den nya dokumentären "The swedish theory of love" visar ett samhälle också präglat av ensamhet och isolation.