Radio Romano

30 min
Avdive shaj te ashunen. Moderna Museet ando Stockholmo mothovol avdive o trajo e romengo andi fotografia e anavesa "Ett gott hem för allla" e fotografie kerdas 1954 e Anna Riwkin. Skolverket kamol te te dol maj but zutipe e sicharenge save sicharen e dijaki chib e nashutnenge chavoren ande shkole. Roma save angazuinenpe te zutine e chavoren so aven korkori khaj nashen anda penge thema ke si kote problemura von bushion shvedicka Ensamkommande flyktingbarn. Eskilstuna stads muset 16 oktober mothl 90 bersheno raportering pe roma ando foro.