P1 Språket 20110125 Ur barns och vuxnas munnar

25 min
P1 Språket 25/1 2011 Ur barns och vuxnas munnar. Varför säger små barn så ofta ’gådde’ och ’fådde’? Varifrån kommer ordet naken? Och varför kan man inte i svenskan säga ’regnet regnar’ som man gör på flera andra språk? Språkfrågorna från programmets lyssnare tar sig på smala stigar in i den svenska grammatiken. Den moderna forskningen om kvinnors och mäns språk började på 70-talet, säger Deborah Cameron, professor i engelska vid Oxford University i England. Karin Milles, lektor vid Södertörns högskola, berättar vad den svenska forskningen främst intresserat sig för.