Uppfinnarklubben: Radioaktivitet

11 min
Lårens och Flårens berättar om Marie Curie, som upptäckte radioaktiviteten. Jonny tror att en tredje arm växer ut på honom. Det tror inte Bengt.

Av och med: Per Umaerus och Henrik Wallgren Producent: Inga Rexed Illustration: Anders Nyberg