Talkonst

Här finns inget ljud
Multiplicera med talet 1,059 så får du fram nästa ton i tonskalan. Talet 1,62 har en avgörande betydelse för arkitektur och bildkonst. Varför är det så? UR.