Thomas Gylling: Jag satt fast på Jamaica en hel vinter utan pengar

31 min
Han har varit ambassadör för västindiska tongångar i drygt 30 år, lett program som Tropicopop och Mosquito och spelat skivor på otaliga lastbilsflak på gatufester. Möt Thomas Gylling, musikmissionär!

Inspelat 8 oktober 2012.
Programledare: Iman Hazheer