Kulturnytt 20110121

14 min
Skräckelmästaren Magnus Dahlström tillbaka, Kulturnytt recenserar hans första roman på 15 år. Kulturministern får svar på sitt tal om kulturjournalistikens brister. Mike Leighs nya film har en störande sensmoral. Fototrenden sprider sig och Christian Andersson förvandlar måleri till skulptur på Moderna museet Malmö.