Hur man hanterar människor i kris

32 min
Martina, David och Victor pratar med psykologen Per Callebergom krishantering efter de tragiska händelserna i Trollhättan.