Från finska: Äpplenas krig

8:05 min
Ett sommaräpple, ett vinteräpple, ett höstäpple och ett gammalt vildäpple växer i samma träd. Äpplena tampas med ett stort problem - hur ska de kunna stå emot kajornas attack?

De får ta sina vänner vindarna till hjälp.

Av Eeva Meriläinen. Översatt från finska Tarja Salo. Uppläsare Bianca Kronlöf.