Varför alla dessa översvämningar?

20 min
Vetandets värld talar med geografen Anders Fridfeldt och klimatforskaren Kevin Noone om bakgrunden till de översvämningar som drabbat Australien, Brasilien och Sri Lanka. Hur kan väderfenomenet La Nina åstadkomma sådana vattenmängder på Brisbanes gator? Var det bara regn som utlöste lerfloderna i Brasilien?