Hur det är att jobba med resningar

30 min
David, Nour och Kodjo får besök av försvarsadvokaten Thomas Olsson som är den person i Sverige som fått resning i flest fall, däribland Thomas Quickfallet.