Flisan och cancercellerna

20 min
Hur är det att vara tre år och drabbas av cancer? Att bli inlagd på sjukhus, vara borta från kompisarna på dagis och bli utsatt för läskiga behandlingar? Forskaren Laura Darcy har frågat barnen.

Varje år drabbas ungefär 300 barn av cancer i Sverige. En av dem är sexåriga Flisan som just börjat i första klass och fått diagnosen ALL, akut lymfatisk leukemi. Hon har en lång behandlingstid framför sig.

Barn med cancer kämpar inte bara för att överleva sin sjukdom, utan måste även lära sig att leva med cancer under en lång tid. Hur gör man det när man bara är sex år gammal? Vad är det största orosmomentet och vad kan föräldrar, vårdpersonal och förskolan göra för att underlätta?

Laura Darcy är barnsjuksköterska och har i sin avhandling följt cancerdrabbade barn i åldern 1–6 år för att ta reda på hur de upplever sin vardag, och vad vi som vuxna kan kan göra.

Vi möter också Ulrika Larsson, som arbetar som konsultsjuksköterska vid barncancermottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt överläkaren Britt-Marie Frost vid Uppsala Akademiska barnsjukhus.