Framtiden dragen till sin spets

15 min
Författaren Pär Thörn berättar om brittiske China Miévilles författarskap.