Cancermedaljens baksida

20 min
Sju av tio barn som överlever cancer drabbas av någon form av efterföljande komplikationer, orsakad av den kraftiga behandlingen. Många föräldrar känner att eftervården är otillräcklig.

Barnsjuksköterskan och forskaren Laura Darcy har i sin avhandling vid Borås högskola djupintervjuat både barn och föräldrar till barn som har drabbats av cancer. I intervjuerna framkom att när cancern var borta kände sig många förädrar och barn vilsna och nästan övergivna av vården.

Vi träffar Matilda, som drabbades av leukemi som fyraåring. Tio år efter avslutad behandling har hon fortfarande dålig aptit, växer dåligt och är oerhört trött. Hon har svårt att hänga med i skolan och att ta in all information. Hennes föräldrar är oroliga och känner sig bortglömda.

Vi hör Kirsti Pekkanen, sjuksköterska vid seneffektsmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset berätta om de biverkningar hennes patienter drabbats av. Men vi möter också läkaren och forskaren Thomas Björk Eriksson vid Skandionkliniken i Uppsala, som forskar kring så kallad protonstrålning, en metod man tror ska ge betydligt färre biverkningar än konventionell strålning.