OBS

14 min
Karsten Thurfjell funderar på gränsen mellan natur och kultur utifrån några av de 14 vingårdar som satts upp på FN-organet Unescos världsarvslista.