VR Nyheter 20110112

4:52 min
Sjöfåglarna i Nordsjön fortsätter att minska och varmare hav som har lett till minskad tillgång till föda tros ligga bakom. Tyska Max Planck-sällskapet fyller 100 år och Fermilab drar sig ur tävlingen om att bli först med att hitta Higgspartikeln.