Studio Ett 26 november

102 min
Sahlinrapporten, Kampen mot IS, Ny P1 Dokumentär, Barnen påverkar klimatmötet, C om nya flyktingpolitiken, Ugandas flyktingstrategi, flyktingpolitikens omvandling och Flyktingboendet i Riksgränsen.