Klimatarbete på en bräda

9:20 min
Han halkade in på sin forskningsbana om klimat på ett bananskal, säger han, och dessförinnan gled han genom London och Lund på sin skateboard.

Idag arbetar han med fokus på klimatet och menar att omställningen till ett hållbart samhälle inte behöver bli så värst svår.

Lars J Nilsson är professor i energi och miljö vid Lunds tekniska högskola och har forskat inom området under hela den tid som världen långsamt på allvar har vaknat till klimatfrågan.