Samtal om skogssnäppan, P2-fågeln

11 min
Samtal om skogssnäppan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Maj 2004. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.