Dos heldishe shnaiderl, teil 2 - Den hjältemodiga lilla skräddaren, del 2

15 min
דאָס העלדישע שנייַדערל. טייל Den lille skräddaren, som skaffat sig rykte som urstark och livsfarlig sedan han slagit ihjäl några flugor, råkar ut för allt värre motståndare.

Nu har själva kejsaren hört talas om honom och är beredd att ge honom prinsessan och halva kungariket.
Men vägen dit visar sig bli både besvärlig och fylld av oväntade faror. Hör den andra och avslutande delen på den magiska, spännande sagan om den hjältemodige lille skräddaren.

 

Berättare: Basia Frydman

Producent: Ludvig Josephson

 


Dos shnaiderl vos hot gekrogn a klang tsu zain zeier shtark un sakonedik zaitdem er hot geharget a por flign, krigt noch ergere kegners.Itst hot der keiser alein gehert fun im un iz fartik tsu gebn im di printsesin un dos halbe kinigraich. Ober der veg dorthin iz shver un ful mit undervarte sakones. Hert dem tsveitn teil fun der farkishefter shpanendiker maise vegn dem heldishn shnaiderl.

 

Dertseiler: Basia Frydman

Produtsent: Ludvig Josephson

 

דאָס העלדישע שנייַדערל. טייל .

 

דאָס שנייַדערל וואָס האָט געקראָגן אַ קלאַנג צו זייַן זייער שטאַרק און סכּנהדיק זייַטדעם ער האָט געהרגט אַ פּאָר פֿליגן, קריגט נאָך ערגערע קעגענערס. איצט האָט דער קייסער אַליין געהערט פֿון אים און איז פֿאַרטיק צו געבן אים די פּרינצעסין און דאָס האַלבע קיניגרייַך. אָבער דער וועג דאָרטהין איז שווער און פֿול מיט אונדערוואַרטע סכּנהות. הערט דעם צווייטן טייל פֿון דער פֿאַרכּישופֿטער שפּאַנענדיקער מעשׂה וועגן דעם העלדישן שנייַדערל.

 

דערציילער: באַסיאַ פֿרידמאַן

פּראָדוצענט: לודוויג יאָסעפֿסאָן