Med klimatet som insats

20 min
Det handlar om att ändra hela den industriella civilisationen och göra den koldioxidfri. Det är ingen liten uppgift för klimattoppmötet i Paris som inleds idag.

– Ett kommatecken kan vara helt avgörande för betydelsen av en mening. Det gäller att hitta den lösning där alla kan känna att de har vunnit något, konstaterar Turesson som i tolv år var Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågan.

I Vetandets värld samtalar Ekots Annika Digréus, som i många år bevakat klimatfrågan för Sveriges Radio, med Anders Turesson om hur klimatförhandlingar går till, inför mötet i Paris i december.

Turesson ser läget inför Parismötet som ett helt annat än det inför Köpenhamnsmötet 2009, som inte lyckades nå fram till något bindande avtal.

I Paris försöker man att ge utrymme för aktörer som städer, företag och organisationer att manifestera sina förhoppningsvis högt ställda ambitioner.

– På så vis kan det byggas upp ett tryck underifrån. Det tycker jag är intressant för föreställningen om vad som är möjligt skapas i hög grad underifrån. Av företag och organisationer och kommuner, som hittar nya lösningar och tar fram nya produkter, säger Anders Turesson.

Han tror att detta i förlängningen förändrar länders inställning till hela klimatfrågan och vad som kan göras.

– Sedan Köpenhamn har vi sett ett stort genombrott för sol- och vindkraft till exempel. Vi ser hur nya teknologier gör jättesprång. Och därmed börjar hela nationer resonera i nya termer, och se möjligheter som de tidigare inte såg.

Samlat material om klimatmötet här