Fysikpristagaren trivs i gruvan "där allt det viktiga hände"

20 min
I en av världens djupaste gruvor ligger också världens djupast belägna fysiklabb. Där har årets fysikpristagare Arthur McDonald tillbringat mycket tid för att förstå neutrinernas förvandlingskonster.

I gruvan, som är två kilometer djup, gjordes den nobelprisbelönade upptäckten som löste en gåta som fysiker har grunnat på sedan 1960-talet. Det handlade om att förstå vad som händer med solens neutrinopartiklar, som kan göra ett förvandlingsnummer i luften.

Arthur McDonald trivs i det underjordiska labbet, där han tillbringat tid av och till i 25 års tid, och där så många viktiga beslut fattats.

Följ med honom ner i gruvan, till SNOLab, när han återser sina forskarkolleger och träffar gruvarbetare han arbetat med förr.

Och pratar om sitt andra favoritintresse - ishockey.

Arthur McDonald är verksam vid Queens University, Kingston och SNOLab.