Kulturnytt

14 min
Recension av Drömmar på Folkteatern. Biblioteksbygge i Oslo blir av. EU kritiseras för lam hållning gentemot Turkiets pressfrihet. Klassisk musik på nytt sätt. Recension av "Resa in i tomheten".