Klimatet i kulturen

44 min
Världen är tämligen överens om att klimatkrisen är en av mänsklighetens största, mest dramatiska existentiella frågor. Men hur mycket syns klimatkris, smältande isar och en mer instabil miljö i kulturen? Dessutom pratar vi om sliriga begreppet "kultur", kvinnor i nyhetsmedier och dåligt sex i litteratur.