Det känns som om jag sitter fast

28 min
Sofia, 18 år, beskriver sig som deprimerad och utan lust till nånting. Hon har hoppat av både gymnasiet och folkhögskola och känner sig ensam och isolerad. Hon vill jobba men sover mest bort dagarna.

Sofia har en läkarkontakt och väntar på utredning och sen kanske psykologsamtal. Men väntetiden är jobbig. Förut var hon glad, hängde med vännerna och höll på med musik. Men nu pratar hon om sin ångest och osäkerhet. Om fem år skulle hon vilja vara en sån som har koll på sig själv och sysslar med nåt kreativt. Men hur ska hon nå dit?

Producent: Anna-Brita Lindqvist