När vintermörkret kring oss står

Här finns inget ljud
Katarina Josephsson presenterar de kända sångerna och psalmerna. Ofta berättas om sångers ursprung och om en textförfattares liv. En andlig sångskatt att hämta kraft i.

Ljusa sånger i mörkret bjuds det på andra advent.
Lyssnaren Wasti får påminnas hur hon för många år sedan lärde sig lyssna till Einar Ekberg. Cyndee Peters sjunger Hosianna och Anna Stadling berättar om Juletid i Göteborg.