Theunissens tankar om tiden

14 min
I årets sista radioessä här i Obs ska författaren Ulf Peter Hallberg reflektera kring tiden. För mer än tjugofem år sedan lyssnade han, i Berlin, till den tyske filosofen Michael Theunissens tankar om tiden och det mänskliga varat.

Professor Theunissen var snarast otidsenlig. Han tycktes ständigt upptagen av de eviga frågorna, framför allt av tidens herravälde.

Vi ska granska tiden ur Theunissens synvinkel, filtrerad genom författaren Ulf Peter Hallberg och hans minne. Nu far vi; tillbaka till 1980-talets mörka Västberlin.Litteratur:
Theunissen, Michael: Negative Theologie der Zeit, Suhrkamp 1991

Producent: Lena Birgersdotter
lena.birgersdotter@sr.se