Jennie Abrahamson: Från Popstad Umeå till turné med Peter Gabriel

39 min
Jennie Abrahamson är en av de mer dolda artisterna i den svenska musikfaunan, samtidigt som hennes röst har hörts i allt från stora reklamkampanjer till utsålda arenor som Peter Gabriels turnékompis.

Här bekantar vi oss mer med Jennie och går igenom hennes karriär från A till Ö. 

Inspelat 21 april 2014.
Programledare: Tina Mehrafzoon